بین المللی T & W Enterprise Limited

نمایشگر کارتن و تولید کننده بسته بندی - ما بیش از صفحه نمایش و بسته را به ارمغان می آوریم

خانه
محصولات
دربارهی ما
کارخانه تور
کنترل کیفیت
تماس با ما
درخواست نقل قول
خانه محصولات

نمایش کارت POS

بهترین محصولات
آسان مونتاژ Stlye POS صفحه نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی / راه حل مقرون به صرفه

آسان مونتاژ Stlye POS صفحه نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی / راه حل مقرون به صرفه

طرح:طراحی قوی و مقرون به صرفه
سبک:</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="آسان مونتاژ Stlye POS صفحه نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی / راه حل مقرون به صرفه" href="/sale-12740848-easy-assembling-stlye-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-cost-effective-solution.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="12740848" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test0' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="طراحی مقرون به صرفه POS مقوا نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی مونتاژ آسان" href="/sale-12740840-cost-effective-design-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-easy-assembling.html"><img alt="طراحی مقرون به صرفه POS مقوا نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی مونتاژ آسان" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt27051576-cost_effective_design_pos_cardboard_display_stands_selling_beer_drinks_easy_assembling.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="طراحی مقرون به صرفه POS مقوا نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی مونتاژ آسان" href="/sale-12740840-cost-effective-design-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-easy-assembling.html">طراحی مقرون به صرفه POS مقوا نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی مونتاژ آسان</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:طراحی قوی</div> <div class="pro_desc">سبک:مناسب برای پر کردن کالا قبل از حمل و نقل</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="طراحی مقرون به صرفه POS مقوا نمایش مقوا فروش آبجو / نوشیدنی مونتاژ آسان" href="/sale-12740840-cost-effective-design-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-easy-assembling.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="12740840" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test1' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="صفحات مقوایی صفحه نمایش POS 4 قفسه Heavy Duty Stands Sales Beer / نوشابه با میله های پشتیبان" href="/sale-12740837-4-shelf-heavy-duty-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-with-supporting-bars.html"><img alt="صفحات مقوایی صفحه نمایش POS 4 قفسه Heavy Duty Stands Sales Beer / نوشابه با میله های پشتیبان" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt27051529-4_shelf_heavy_duty_pos_cardboard_display_stands_selling_beer_drinks_with_supporting_bars.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="صفحات مقوایی صفحه نمایش POS 4 قفسه Heavy Duty Stands Sales Beer / نوشابه با میله های پشتیبان" href="/sale-12740837-4-shelf-heavy-duty-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-with-supporting-bars.html">صفحات مقوایی صفحه نمایش POS 4 قفسه Heavy Duty Stands Sales Beer / نوشابه با میله های پشتیبان</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:طراحی قوی</div> <div class="pro_desc">سبک:مناسب برای پر کردن کالا قبل از حمل و نقل</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="صفحات مقوایی صفحه نمایش POS 4 قفسه Heavy Duty Stands Sales Beer / نوشابه با میله های پشتیبان" href="/sale-12740837-4-shelf-heavy-duty-pos-cardboard-display-stands-selling-beer-drinks-with-supporting-bars.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="12740837" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test2' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="مقوا POS 4 قفسه ایستاده ترویج نوشیدنی با طراحی کامل نشان می دهد" href="/sale-12302793-robust-4-shelf-pos-cardboard-displays-stands-promoting-drinks-with-fulfillment-design.html"><img alt="مقوا POS 4 قفسه ایستاده ترویج نوشیدنی با طراحی کامل نشان می دهد" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt25244770-robust_4_shelf_pos_cardboard_displays_stands_promoting_drinks_with_fulfillment_design.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="مقوا POS 4 قفسه ایستاده ترویج نوشیدنی با طراحی کامل نشان می دهد" href="/sale-12302793-robust-4-shelf-pos-cardboard-displays-stands-promoting-drinks-with-fulfillment-design.html">مقوا POS 4 قفسه ایستاده ترویج نوشیدنی با طراحی کامل نشان می دهد</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:مناسب قبل از پر کردن نوشیدنی ها قبل از زایمان</div> <div class="pro_desc">سبک:فضای بزرگ برای تبلیغات</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="مقوا POS 4 قفسه ایستاده ترویج نوشیدنی با طراحی کامل نشان می دهد" href="/sale-12302793-robust-4-shelf-pos-cardboard-displays-stands-promoting-drinks-with-fulfillment-design.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="12302793" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test3' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="کارتن POS 3 قفسه POS را نشان می دهد مخلوط کردن لوازم آرایشی مختلف را با هم نمایش می دهد" href="/sale-12236882-eye-catching-3-shelf-pos-cardboard-displays-mix-displaying-different-cosmetics-together.html"><img alt="کارتن POS 3 قفسه POS را نشان می دهد مخلوط کردن لوازم آرایشی مختلف را با هم نمایش می دهد" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt24994472-eye_catching_3_shelf_pos_cardboard_displays_mix_displaying_different_cosmetics_together.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="کارتن POS 3 قفسه POS را نشان می دهد مخلوط کردن لوازم آرایشی مختلف را با هم نمایش می دهد" href="/sale-12236882-eye-catching-3-shelf-pos-cardboard-displays-mix-displaying-different-cosmetics-together.html">کارتن POS 3 قفسه POS را نشان می دهد مخلوط کردن لوازم آرایشی مختلف را با هم نمایش می دهد</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:ساخته شده توسط مقوا برای صرفه جویی در مقدار زیادی از پول</div> <div class="pro_desc">سبک:تصویر محصول ایستاده برای جلب توجه مشتری</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="کارتن POS 3 قفسه POS را نشان می دهد مخلوط کردن لوازم آرایشی مختلف را با هم نمایش می دهد" href="/sale-12236882-eye-catching-3-shelf-pos-cardboard-displays-mix-displaying-different-cosmetics-together.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="12236882" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test4' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="پزشکی کارتن پد نمایش پایه طرح قوی طراحی براق با 4 قفسه" href="/sale-11966265-medicine-cardboard-pos-displays-stand-strong-design-glossy-finish-with-4-shelves.html"><img alt="پزشکی کارتن پد نمایش پایه طرح قوی طراحی براق با 4 قفسه" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt23999237-medicine_cardboard_pos_displays_stand_strong_design_glossy_finish_with_4_shelves.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="پزشکی کارتن پد نمایش پایه طرح قوی طراحی براق با 4 قفسه" href="/sale-11966265-medicine-cardboard-pos-displays-stand-strong-design-glossy-finish-with-4-shelves.html">پزشکی کارتن پد نمایش پایه طرح قوی طراحی براق با 4 قفسه</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:آسان ساختن با آموزش روشن است</div> <div class="pro_desc">سبک:No input file specified.</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="پزشکی کارتن پد نمایش پایه طرح قوی طراحی براق با 4 قفسه" href="/sale-11966265-medicine-cardboard-pos-displays-stand-strong-design-glossy-finish-with-4-shelves.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="11966265" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test5' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="جعبه مقوایی POS کارتن نمایش پایه مواد بیولوژیکی آسان طراحی مجمع" href="/sale-11817094-case-stacker-pos-cardboard-displays-stand-biodegradable-material-easy-assembly-design.html"><img alt="جعبه مقوایی POS کارتن نمایش پایه مواد بیولوژیکی آسان طراحی مجمع" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt23405875-case_stacker_pos_cardboard_displays_stand_biodegradable_material_easy_assembly_design.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="جعبه مقوایی POS کارتن نمایش پایه مواد بیولوژیکی آسان طراحی مجمع" href="/sale-11817094-case-stacker-pos-cardboard-displays-stand-biodegradable-material-easy-assembly-design.html">جعبه مقوایی POS کارتن نمایش پایه مواد بیولوژیکی آسان طراحی مجمع</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:مجمع آسان</div> <div class="pro_desc">سبک:فضای بزرگ برای تبلیغ</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="جعبه مقوایی POS کارتن نمایش پایه مواد بیولوژیکی آسان طراحی مجمع" href="/sale-11817094-case-stacker-pos-cardboard-displays-stand-biodegradable-material-easy-assembly-design.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="11817094" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test6' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="Eye Stable - Catching POS Cardboard نمایش 5 قفسه برای تبلیغ آیتم های مختلف" href="/sale-11520327-stable-eye-catching-pos-cardboard-displays-5-shelves-for-promoting-different-items.html"><img alt="Eye Stable - Catching POS Cardboard نمایش 5 قفسه برای تبلیغ آیتم های مختلف" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt22311582-stable_eye_catching_pos_cardboard_displays_5_shelves_for_promoting_different_items.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="Eye Stable - Catching POS Cardboard نمایش 5 قفسه برای تبلیغ آیتم های مختلف" href="/sale-11520327-stable-eye-catching-pos-cardboard-displays-5-shelves-for-promoting-different-items.html">Eye Stable - Catching POS Cardboard نمایش 5 قفسه برای تبلیغ آیتم های مختلف</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:5 قفسه، مخلوط کردن آیتم های مختلف</div> <div class="pro_desc">سبک:فضای بزرگ برای تبلیغ</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="Eye Stable - Catching POS Cardboard نمایش 5 قفسه برای تبلیغ آیتم های مختلف" href="/sale-11520327-stable-eye-catching-pos-cardboard-displays-5-shelves-for-promoting-different-items.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="11520327" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test7' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="مقررات سنگین وظیفه کارتن نمایش دو صورت نمایش چهار قفسه برای تبلیغ" href="/sale-11143242-heavy-duty-cardboard-pos-displays-double-face-show-four-shelf-for-adverstizing.html"><img alt="مقررات سنگین وظیفه کارتن نمایش دو صورت نمایش چهار قفسه برای تبلیغ" class="lazyi" src="//persian.popcardboard-display.com/photo/pt20773515-heavy_duty_cardboard_pos_displays_double_face_show_four_shelf_for_adverstizing.jpg" /></a> </dt> <dd> <h2 class="title"><a class="title" title="مقررات سنگین وظیفه کارتن نمایش دو صورت نمایش چهار قفسه برای تبلیغ" href="/sale-11143242-heavy-duty-cardboard-pos-displays-double-face-show-four-shelf-for-adverstizing.html">مقررات سنگین وظیفه کارتن نمایش دو صورت نمایش چهار قفسه برای تبلیغ</a></h2> <div class="pro_desc">طرح:وظیفه سنگین، دو طرفه</div> <div class="pro_desc">سبک:آسان برای جذب مشتریان قلاب زدن</div> <div class="pro_more"> <a class="s_left" title="مقررات سنگین وظیفه کارتن نمایش دو صورت نمایش چهار قفسه برای تبلیغ" href="/sale-11143242-heavy-duty-cardboard-pos-displays-double-face-show-four-shelf-for-adverstizing.html">ادامه مطلب</a> <a href="#" class="s_right" onclick="f_category_three_point_submit(this)">اکنون تماس بگیرید</a> <div class="btn_wrap" style="display: none"> <form action="/contactnow.html" method="POST"> <input type="hidden" value="11143242" name="pid"/> <input type="hidden" value="1" name="from"/> <input id='test8' type="submit"> </form> </div> </div> </dd> </dl> <div class="clearfix"></div> <div class="page_box" > <div class="text13"> Page 1 of 8<a class="first disabled" href="/supplier-37712-pos-cardboard-displays">|<</a> <a class="previous disabled" href="/supplier-37712-pos-cardboard-displays"><<</a> <a class="page cur" href="/supplier-37712-pos-cardboard-displays">1</a> <a class="page" href="/supplier-37712p2-pos-cardboard-displays">2</a> <a class="page" href="/supplier-37712p3-pos-cardboard-displays">3</a> <a class="page" href="/supplier-37712p4-pos-cardboard-displays">4</a> <a class="page" href="/supplier-37712p5-pos-cardboard-displays">5</a> <a class="page" href="/supplier-37712p6-pos-cardboard-displays">6</a> <a class="page" href="/supplier-37712p7-pos-cardboard-displays">7</a> <a class="page" href="/supplier-37712p8-pos-cardboard-displays">8</a> <a class="next" href="/supplier-37712p2-pos-cardboard-displays">>></a> <a class="last" href="/supplier-37712p8-pos-cardboard-displays">>|</a> </div> </div> </div> </div> </div> <script> function f_category_three_point_submit(a) { // console.log($(a).next().find('form')) $(a).next().find('form').submit(); } </script></div> <div class="cont_main_whole"> <div class="f_footer_navigation"> <div class="cont_box"> <div class="f_top"> <div class="cont_l"> <div class="tit">اتصال آنلاین</div> <div class="social_links_list"> </div> </div> <div class="cont_r"> <dl class="header_nav_tabs"> <dt class="first_dt "> <a title="" href="/sitemap.html">نقشه سایت</a> </dt> <dt > <a title="" href="/contactus.html">اطلاعات تماس</a> </dt> <dt > <a title="" href="/factory.html">کارخانه تور</a> </dt> <dt > <a title="" href="/aboutus.html">دربارهی ما</a> </dt> <dt class="active"> <a title="" href="/products.html">محصولات</a> </dt> <dt class="last_dt "> <a title="" href="/">خانه</a> </dt> </dl> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="f_mid"> <div class="cont_l"> <a href='/privacy.html' rel='nofollow' >Privacy Policy</a> چین خوب کیفیت <a href=http://www.ecer.com/sale-pop-cardboard-display target='_blank'>POP Cardboard Display</a> تامین کننده.<br /> Copyright © 2014 - 2020 popcardboard-display.com. All Rights Reserved. Developed by <a target="_blank" href="http://www.ecer.com">ECER</a> </div> <div class="cont_r"> <p class="adress">2 / F، ساختمان پنج، پارک صنعتی Xiwang، Tiantangwei، Fenggang شهر، Dongguan شهر، 523686، چین</p> <p class="emaile"><a href="mailto:sales01@tnwpop.com ">sales01@tnwpop.com </a></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="mobile_site"> <a href="http://m.persian.popcardboard-display.com" title="Mobile Site"> <span class="glyphicon glyphicon-phone"></span>Mobile Site</a> </div> </div> <div class="f_bot"> <p>آیا می خواهید به دانستن بیشتر در مورد ما ؟ <a title="" href="/contactnow.html">فقط با ما تماس بگیرید</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" rel="nofollow"/></noscript> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-48866968-1', 'popcardboard-display.com'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google AdWords: 946499353 --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-946499353"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-946499353'); </script> <!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5c1defa082491369ba9f2bbb/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script--><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2020-03-10 23:52:29 -->